Transport and Covid-19: responses and resources

Revízia procesov tvorby cenových odhadov pre diaľničné projekty: Príklad Slovenska

Manažérske zhrnutie
Motorway Cost Estimation Review Slovakia cover image

Prebiehajúci rozvoj diaľničnej siete vedie na Slovensku k snahám zlepšiť výber projektov a vo všeobecnosti spravovanie infraštruktúry. Táto analýza preskúmava v kontexte medzinárodných skúseností slovenský prístup k tvorbe cenových odhadov pre diaľničné projekty. Presnosť cenových odhadov na rôznych stupňoch projektovej prípravy ovplyvňuje výber projektov, plánovanie rozpočtu alebo cenové ponuky uchádzačov o realizáciu projektov. Táto analýza navrhuje širokú škálu opatrení, ktoré môžu zlepšiť presnosť cenových odhadov.

Go to the full report (English only)

Share this page