Transport and Covid-19: responses and resources

İntermodal Taşımacılık

Ulusal Ülke İncelemesi: TÜRKİYE

İntermodal Taşımacılık Ulusal Ülke İncelemesi Türk makamları ile müzakereleri müteakip Eylül 2006’da başlamıştır. Çalışmaya şu dört uzman katkıda bulunmuştur: BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Ulaştırma Birimi Sınır Geçişlerinin Kolaylaştırılması Bölüm Başkanı ve UNECE İntermodal Taşımacılık ve Lojistik Çalışma Grubu Sekreteri Martin Magold, ulaştırma altyapısı uzmanı özel danışman Christian Reynaud (Fransa), intermodal taşımacılık uygulamaları uzmanı Dr. Christoph Seidelmann (Almanya) ve Hollanda Ulaştırma Bakanlığı intermodal taşımacılık baş uzmanı Wouter van Zijst (Hollanda).

Bu ekibe Uluslararası Ulaştırma Forumu Sekretaryası idarecilerinden biri olan Martine-Sophie Fouvez, bu çalışma için başlangıç raporunu hazırlayan Türk karayolu ulaştırması uzmanı Nurhan Tüfekçioğlu ve nihai raporun hazırlanmasına yardımcı olan Lale Karayaka katkı sağlamıştır. Ayrıca Ulusal Odak Noktası olan Türkiye Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı İzzet Işık’ın koordinasyonu aracılığı ve ekibi ile ilgili Türk kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin desteği sağlanmıştır. Uluslararası

Ulaştırma Forumu katkıları için tüm bu kişilere içten teşekkür etmekte ve uzmanların katılımlarına imkan tanıdıkları için ekipte temsil edilen Hükümetlere ve Kuruluşlara şükranlarını sunmaktadır.

Share this page