Transport and Covid-19: responses and resources

Organisational Development

Managing Urban Traffic Congestion Czech Version

28 August 2020

Již od nejstaršího lidského osídlení jsou rozvoj měst a dopravy nerozlučně spjaty. Podobné síly,...